Strona główna

 1. Struktura własnościowa
  i status prawny

 2. Przedmiot działań

Organy i osoby

sprawujące funkcje

 1. Rada Nadzorcza

 2. Zarząd

Majątek

 1. Aktywa

 2. Spółki zależne

 3. Spółki stowarzyszone

Ogłoszenia

 1. Przetargi

 2. Oferty pracy

 3. Komunikaty

Instrukcja obsługi


Redakcja:

Redaktor merytoryczny

Izabella Dubielczyk
tel. (22) 695-36-34
fax: (22) 695-37-01
izabella.dubielczyk@arp.com.pl

Administrator witryny

Mariusz Sadowski
tel. (22) 695-36-66
fax: (22) 695-37-01
mariusz.sadowski@arp.com.pl

Publikacja ogłoszeń

bip@arp.com.pl

Zarząd ARP S.A.

Aleksandra Magaczewska Prezes Zarządu
Jerzy Góra Wiceprezes Zarządu
Patrycja Zielińska Wiceprezes Zarządu
Marcin Zieliński Wiceprezes Zarządu